Cărti editate de COMPUTER LIBRIS AGORA

c_limbaj_P.jpg (16457 bytes)

LIMBAJUL PASCAL

autor Doinea Rancea

ISBN 973-97515-0-4
384 pagini, pret: 33.000 lei.

Limbajul Pascal este un manual care acoperă programa școlară (1997) a două discipline: "Algoritmi și limbaje de programare" și "Aplicații practice de laborator" care se studiază în clasele a IX-a cu profil de informatică.

Manualul prezintă noțiunile din programă la un nivel accesibil, fiecare noțiune fiind ilustrată în mai multe programe Borland Pascal 7.0. Aceste programe sunt însoțite și de prezentarea datelor de intrare și a rezultatelor în forma sub care apar pe ecran. Problemele au fost selectate în așa fel încât să ilustreze multiplele domenii de utilizare a calculatoarelor. Nu lipsesc problemele de simulare, jocuri, probleme distractive, dar au fost alese și aplicații din programa de matematică de clasa a IX-a cu scopul exemplificării și fixării unor noțiuni importante din matematică. În manual se insistă asupra felului în care se descoperă rezolvarea unei probleme, nivelul de dificultate a acestora crescând gradat, venind astfel în sprijinul elevilor și profesorilor.

Numeroasele probleme din manual permit utilizarea acestuia nu numai pentru studiu individual ci și ca bogat material didactic pentru lecțiile de

programare și laborator.

Manualul se adresează elevilor, studenților, profesorilor și oricărei persoane interesate de programare.

Manualul a fost conceput, plecând de la ediția din 1993 (Limbajul Turbo Pascal, clasa a X-a) care a fost regândit substanțial și îmbogățit, astfel încât să fie accesibil unui elev de clasa a IX-a. Ediția anterioară s-a bucurat de un succes deosebit, fiind apreciată de mii de cititori.

Autoarea, Doina Rancea, este absolventă cu diplomă de merit a Facultății de Matematică, Secția Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca (1975). A fost repartizată la Liceul de Informatică din Cluj Napoca unde predă și în prezent limbajele de programare Pascal și C++. Este profesoară gradul I și în această calitate îndrumă activitatea de practică pedagogică a studenților. Experiența bogată a autoarei a fost valorificată cu ocazia participării, în cadrul Comisiei Nationale de Specialitate Informatică a Ministerului Educației Naționale, la actualizări ale programei școlare pentru disciplina informatică și în cadrul comisiilor județene și naționale ale olimpiadelor, propunând probleme originale

       
 

Pentru modalitatea de comenzi selectați aici.

Computer Libris AGora Computer LIBRIS Agora    webmaster@agora.ro