Cărti editate de COMPUTER LIBRIS AGORA

Metode si tehnici de programare

Metode și tehnici de programare

Autori: Ioan Odăgescu, Felix Furtună

ISBN 973-97515-4-7
275 pagini, 58.000 Lei.

Cuprins:

1. Noțiuni de bază
2. Probleme de logică
3. Iterativitate și recursivitate
4. Arbori și grafuri
5. Metoda optimului local (Greedy)
6. Metoda backtracking
7. Metoda divide et impera
8. Metoda programării dinamice
9. Metoda BRANCH and BOUND
10. Metode euristice
11.Algoritmi de căutare, sortare, selecție
12. Probleme propuse
13. Probleme date la olimipiada
       
 

Pentru modalitatea de comenzi selectați aici.

Computer Libris AGora Computer LIBRIS Agora    webmaster@agora.ro